Strategie

Stichting

NEMATO


 2014-2015 


Introductie

In deze strategie wordt omschreven wat de visie en missie van de stichting is, er wordt omschreven welke doelen de stichting wil behalen en verdere informatie over aanvragen,  de bank gegevens van de organisatie. Ook wordt in het kort een beeld geschetst van de organisatie zelf en het bestuur van Stichting Nemato.

 

Stichting Nemato

NeMaTo staat voor Nelson Mandela Township en is gelegen in Port Alfred. Port Alfred is de hoofdstad van de gemeente Ndlambe in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika.

Stichting Nemato is opgezet door Otto en Inke Sap, in 2003.   Door de jaren heen hebben zij verschillende projecten, organisaties en scholen geholpen. Zij hebben Stichting Nemato opgezet in Nederland en de Nemato Foundation in Zuid-Afrika, om zo ook goed nauw contact te houden met de uitvoering van de plannen in Port Alfred zelf. Per 1-1-2014 is het bestuur overgenomen .  

 

Bestuur Stichting Nemato

Ellen Fober, voorzitter
Audrey Meesters, secretaris

Ton Duijn, Penningmeester

Alise Zijlstra, bestuurslid

Gunther Johannsen, bestuurslid

Het bestuur van Stichting Nemato bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

 

BESTUUR NEMATO FOUNDATION ZUID AFRIKA

Ellen Fober, voorzitter

Gunther Johannsen, penningmeester

Susan Harty, secretaris

 

 

Visie

Stichting Nemato tracht het leven van (wees/pleeg) kinderen te verbeteren in township Nemato en andere townships in de buurt van Port Alfred en van de kinderen van JJH Foster Home Alexandria.

 

Missie

De  (wees/pleeg) kinderen uit de townships in de buurt van Port Alfred en de (wees/pleeg) kinderen van JJH Foster Home Alexandria een betere toekomst  geven.

 

Doelstelling

 Kinderen in de townships Nemato eo (Oostkaap, Zuid-Afrika) en de (wees/pleeg) kinderen van JJH Foster Home Alexandria te ondersteunen.

Met behulp van donaties worden plaatselijke projecten gefinancierd welke de zelfredzaamheid van de lokale bevolking bevordert.

 

Strategie

Om de missie en visie te realiseren werkt de stichting Nemato direct samen met Nemato Foundation Zuid Afrika en Child Welfare Port Alfred. Zij delen onze visie en brengen voor ons de projecten in kaart waar onze hulp het hardst nodig is.

Stichting Nemato stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de donateurs met nieuws over ontwikkelingen om hen op die manier te informeren over de projecten. Ook andere belangstellenden kunnen deze nieuwsbrief ontvangen. Stichting Nemato probeert een groter netwerk op te zetten en met behulp van de nieuwsbrieven, de website en Facebook om mensen goed  te kunnen informeren. Ook zal de voorzitter in Nederland de projecten regelmatig bezoeken, zodat ook zij een goed beeld krijgt van de uitvoering van de projecten en deze terugkoppelt naar de donateurs.

 Op verzoek kunnen lezingen worden gehouden over het doel en de werkwijze van de stichting. 

 

Aanvraag en uitvoering

Aanvragen worden vanuit Child Welfare Port Alfred en vanuit het bestuur van JJH Foster Home Alexandria ingediend . Het bestuur van Stichting Nemato beoordeelt of de aanvraag onder de doelstelling valt en de meeste prioriteit heeft. Ook beoordeelt het bestuur of het financieel haalbaar is om de aanvraag uit te voeren. Na goedkeuring wordt het bedrag  door de Stichting Nemato  overgemaakt. Uiteindelijk houden medewerkers van Child Welfare en bestuur van JJH Foster Home toezicht op de realisatie, zowel uitvoeringstechnisch als financieel. De voorzitter van de stichting Nemato zal ook 2 keer per jaar de projecten bezoeken, zodat ook zij verslag kan doen aan alle donateurs over de voortgang en uitvoering.

 

Bank gegevens

Stichting Nemato

NL24 RABO 0394929497

Bic: RABONL2U

 

Epiloog

De strategie van stichting Nemato is geschreven door het bestuur om zo de doelstelling en de missie en visie goed in beeld te brengen.

 

 

 

 

 


100j educate children

  Stichting Nemato Gegevens
bank anbi

 Partin

Ga naar boven